Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

HerroepingsRecht voor de consument geldig in de EU (niet geldig voor Zwitserland en restaters)

Het recht van terugtrekking van Zwitserland en resterners wordt behandeld in principe overeenkomstig de wet daar.

Zwitserland heeft momenteel geen recht van herroeping met betrekking tot online-shopping (status 01.09.2013).

Echter, a-wordt verleend als volgt-beperkt recht van herroeping:

1 . De Zwitserse klant zal echter de kosten van het rendement dragen. Eventuele douane kosten zullen niet worden terugbetaald.

Indien de wettelijke rechten veranderen, het herroepingsrecht dat hier niet wordt genoemd, zich aanpast aan het herroepingsrecht, dat geldig is in het ontvangende land.

(Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat niet aan zijn of haar beroepsactiviteit kan worden toegerekend) Commerciële klanten hebben geen recht op intrekking!

2. bij de aankoop van gebruikte artikelen die als zodanig zijn geëtiketteerd en verdisconteerd, wordt de intrekking uitgesloten.

Annulerings instructie (in geval van retourzendingen, gelieve onze algemene voorwaarden te respecteren, inclusief de punten 7d en 7F!)

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.
De annuleringstermijn is 14 dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, in bezit hebben genomen van de laatste goederen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons een duidelijke verklaring te geven (bijvoorbeeld per brief, Fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst in te trekken. Om de wachttijd te handhaven, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de wachttijd verstuurt.

Patroon intrekkings formulier:
Als u het contract wilt intrekken, download dan deze intrekkings formulier als restitutie en stuur het terug naar ons volledig.

De intrekking moet worden gericht aan:

Bedrijf

Roman Maier Effektive Lösungen
Max Emanuel Strasse 16
82319 Starnberg / DEUTSCHLAND

E-mail: info@dogcarrier.de
Telefoon: 00491638320222
.

Tax _ ID nr: DE 245340617

Retouradres van retouren of andere zendingen:

Pakket winkel 457 honden drager

Glatzer Strasse 2

82319 Starnberg / DEUTSCHLAND

 

Gevolgen van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle betalingen hebben voorzien die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw levering die een ander type levering is dan de goedkoopste die door ons wordt aangeboden. Hebben gekozen voor standaard levering) om onmiddellijk terug te betalen en niet later dan 14 dagen na de datum waarop we de kennisgeving van uw intrekking van deze overeenkomst ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmiddelen die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt afgesproken; In geen geval zal u in rekening worden gebracht voor deze verlossing. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de intrekking van deze overeenkomst, retourneren of overhandigen. De termijn wordt gerespecteerd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

Zij hoeven slechts te betalen voor enig verlies van waarde van de goederen indien dit verlies van waarde te wijten is aan een behandeling van hen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Uitsluiting of vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet in het geval van overeenkomsten

Voor de levering van niet geprefabriceerde goederen en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en waarvan de enige verblijfs-en afleveradres zich buiten de Europese Unie bevinden op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst.

Einde intrekkings instructie

CONTROLEER OF HET PRODUCT IN ORIGINELE STAAT IS. GEREINIGD RETOUR!

MOETEN DE GOEDEREN ONDERSTAAND WORDEN GERETOURNEERD;

WE HOUDEN IN DEZE ZAAK VRIJ OM DE GOEDEREN TE BEHOUDEN OF ER IS LETSEL SCHADE VAN 25. – € BETALING VAN DE NOODZAKELIJKE REINIGING OM TE VERRICHTEN!

Voor de verslechtering van het item en voor de getekende voordelen, hoeft u slechts een vergoeding te betalen voor zover het gebruik of de verslechtering te wijten zijn aan een behandeling van het item dat verder gaat dan het onderzoek van de eigenschappen en de werking.

“Het testen van de eigenschappen en functionaliteit” betekent het testen en uitproberen van de respectievelijke goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk in de winkel, bijvoorbeeld.

Artikelen die per pakje kunnen worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd.

Zij moeten de regelmatige kosten van terugkeer dragen (BondsRepubliek Duitsland-de wet werd overgegaan in federaal wets blad deel I, 2013, nr. 58 van 27.09.2013, pagina 3642) volgens de EU-verordening met inwerkingtreding door 13.06.2014.

Artikelen die niet kunnen worden verzonden in percelen zullen worden opgehaald van je.

Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan.

De deadline begint voor u met het verzenden van uw verklaring van intrekking of het item, voor ons met de ontvangst ervan.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die zijn vervaardigd overeenkomstig de specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor terugkeer, of In staat zijn om snel te bederven of waarvan de vervaldatum zou worden overschreden, voor de levering van audio-of video-opnames of software, op voorwaarde dat de geleverde media zijn ontzegeld door u, alsmede voor de levering van kranten, tijdschriften en geïllustreerde werken (Tenzij u uw contractverklaring om kranten te leveren, tijdschriften en geïllustreerd via de telefoon).

Einde intrekkings instructie

Let:

Indien mogelijk, stuur dan de goederen terug naar ons niet onvrij, maar als een gefrankeerd pakket. Wij zijn ook graag van tevoren uw verzendingskosten terug te betalen, zolang wij de retourkosten moeten dragen.

Vermijd beschadiging en vervuiling van de goederen. Indien mogelijk, stuurt u de goederen terug naar ons in hun originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen.

Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan voor een passende verpakking om transportschade te voorkomen.

Bovenstaande modaliteiten zijn geen voorwaarde voor een doeltreffende uitoefening van het herroepingsrecht