Stornovací podmínky

Stornovací podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele platné v EU (neplatí pro Švýcarsko a další)

Právo na odstoupení Švýcarska a resternů se v zásadě zachází v souladu se zákonem.

Švýcarsko v současné době nemá právo na zrušení, pokud jde o on-line nakupování (status 01.09.2013).

Avšak – je přiznáno takto – omezené právo na zrušení:

1 . Nicméně, švýcarský zákazník nese náklady na vrácení. Žádné celní poplatky nebudou vráceny.

Změní-li se zákonná práva, právo na zrušení, které zde není uvedeno, se přizpůsobuje právu na zrušení, které platí v přijímající zemi.

(Spotřebitel je jakákoliv fyzická osoba, která vstupuje do právního úkonu za účelem, který nelze připsat své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti) Komerční zákazníci nemají právo na odvolání!

2. při nákupu použitého zboží, které bylo označeno a zlevněno jako takové, je odvolání vyloučeno.

Pokyn k zrušení (v případě návratu prosím dodržujte naše všeobecné podmínky, včetně bodů 7d a 7F!).

Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odvolat tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu.
Stornovací lhůta je 14 dní od data, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste jmenovali, která není dopravcem, převzala poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odvolání, musíte nás informovat s jasným vysvětlením (např. dopisem, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí zrušit tuto smlouvu. Za účelem dodržení lhůty pro zrušení je dostačující, abyste zaslali oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.

Formulář odvolání vzoru:
Pokud si přejete smlouvu odvolat, Stáhněte si prosím tento formulář jako refundaci a zašlete nám ho v plné výši.

Odvolání musí být adresováno:

Společnost

Roman Maier Effektive Lösungen
Max Emanuel Straße 16
82319 Starnberg / Německo

Email: info@dogcarrier.de
Telefon: 00491638320222
.

Daň _ IČ: DE 245340617

Zpáteční adresa výnosů nebo jiných dodávek:

Balík 457 pro psy

Glatzer Strasse 2

82319 Starnberg / Německo

 

Důsledky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, poskytneme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší dodávky je jiný typ dodávky než nejlevnější nabízené námi. Standardní doručení) splatit okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak. Za žádných okolností vám nebudou účtovány poplatky za tuto splátku. Můžeme odmítnout splacení, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat nám okamžitě a v každém případě ne později než čtrnáct dní ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je splněna, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty 14 dnů. Nesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Musíte zaplatit pouze za jakoukoliv ztrátu hodnoty zboží, pokud tato ztráta hodnoty je způsobena manipulací s nimi, které není nutné kontrolovat povahu, vlastnosti a fungování zboží.

Vyloučení nebo předčasné ukončení platnosti práva na zrušení:

Právo na zrušení neexistuje v případě smluv

Pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo určení spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele

Právo na odstoupení se nevztahuje na spotřebitele, kteří nepatří do žádného členského státu Evropské unie v době uzavření smlouvy a jejichž výhradní bydliště a doručovací adresa jsou mimo Evropskou unii v době uzavření smlouvy.

Konec instrukce pro zrušení

PROSÍM UJISTĚTE, ŽE VÝROBEK JE V PŮVODNÍM PŘÍPADĚ. ČISTENÁ VRÁTENÁ!

V PŘÍPADĚ, ŽE MUSÍ BÝT VRÁTEN TOTO ZBOŽÍ NEZÁVISLÝ;

ZACHOVÁME V TOMTO PŘÍPADĚ NEZBYTNÉ ZA OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ NEBO JSOU ZRANĚNÍ ZTRÁTY ZA 25- € PLATÍ NUTNÉ ČIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÉ!

Pro zhoršení položky a pro čerpané dávky musíte zaplatit náhradu pouze v rozsahu, v jakém je použití nebo zhoršení způsobeno manipulací s položkou, která přesahuje zkoumání vlastností a fungování.

„Testování vlastnosti a funkce“ znamená testování a vyzkoušet příslušné zboží, jak je to možné a obvyklé v obchodě, například.

Zboží, které může být expedováno zásilkou, musí být vráceno na naše riziko.

Musí nést pravidelné náklady na návrat (Spolková republika Německo-zákon byl předán v spolkového zákona list část I, 2013, č. 58 z 27.09.2013, strana 3642) v souladu s nařízením EU s vstupem v platnost 13.06.2014.

Zboží, které nelze expedovat v balíkech, bude převzato od vás.

Povinnosti na vrácení plateb musí být splněny do 30 dnů.

Lhůta začíná pro vás zasláním vašeho prohlášení o odvolání nebo položky, pro nás s jeho přijetím.

Vyloučení práva na zrušení

Právo na zrušení se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které jsou vyrobeny v souladu se specifikacemi zákazníka nebo jsou jasně přizpůsobeny osobním potřebám nebo které vzhledem ke své povaze nejsou vhodné k návratu, nebo Být schopen zkazit rychle nebo jejichž platnost by měla být překročena, pro dodání audio-nebo video nahrávky nebo software, za předpokladu, že dodaná média byly nezapečetěné, jakož i pro dodávku novin, časopisů a ilustrovaných děl (Pokud jste se svým prohlášením smlouvy doručit noviny, časopisy a ilustrované telefonicky).

Konec instrukce pro zrušení

Upozorňujeme:

Pokud je to možné, prosím pošlete zboží zpět k nám ne nesvobodný, ale jako Franked balíček. Jsme také rádi, že vám vrátíme náklady na poštovné předem, pokud budeme muset uhradit náklady na vrácení.

Vyhýbejte se poškození a kontaminaci zboží. Pokud je to možné, zašlete nám zboží zpět do původního obalu s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi obalu.

Pokud již nebudete mít původní obal, zajistěte vhodné balení, abyste předešli poškození při přepravě.

Výše uvedené postupy nejsou nezbytným předpokladem pro účinný výkon práva na zrušení